ปทุมธานี เร่งฝั่งท่อระบายน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรที่ขาดน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร

4

ที่ซอยม่วงทอง หมู่ที่ 4 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม พร้อมด้วย ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่กองช่างได้เร่งดำเนินการวางท่อระบายน้ำภายในซอยม่วงทองหลังจากที่มีเกษตรกรกว่า 30 ครัวเรือนประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายบุญนาค พูลปั้น เกษตรชาวซอยม่วงทองตำบลบึงกาสาม กล่าวว่าตนเองมีอาชีพทำการเกษตรทำนาและปลูกพืชผลเช่นกล้วยหอมและพืชผักสวนครัวร่วมแล้ว23 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรภายในซอยม่วงทองหลายร้อยไร่ประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงได้ร่วมตัวทำหนังสือไปถึง อบต.เพื่อให้ช่วยเหลือเนื่องจากทุกหน้าแล้งเกษตรกรนั้นเกิดความเครียดและวิตกกังวลว่าจะมีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกหรือไม่ ซึ่งก็ขอขอบคุณทาง อบต.ที่ให้ความสำคัญและช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้

ด้านนายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม กล่าวว่าเราได้ออกสำรวจพื้นที่ที่เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำพอใช้ในเพาะปลูก ซึ่งภายในซอยม่วงทองนั้นมีเกษตรกรกว่า 30 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาไม่มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกทาง อบต.จึงได้ดำเนินการนำท่อขนาดใหญ่มาวางเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานที่ 10 ไหล่เข้าสู่ลำลางสาธารณะเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแล้งต่อไป

ภาพ-ข่าว กำพล วงศ์สุทธา/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here