ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์เป็นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ยื่นหนังสือขอความเป็นต่อเจ้าคณะภาค1

4

ที่วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีประชาชนพระภิกษุเดินทาง มากราบถวายให้กำลังใจพระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) จ.ปทุมธานี ได้แถลงข่าวระบายความในใจต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากถูกถอดถอนจากตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยที่ไม่มีสาเหตุ และไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

ด้านพระมหาสุริยัน ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่เจ้าคณะภาค 1 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กรณีที่มีสื่อเสนอข่าวการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 จังหวัด ซึ่งมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี รวมอยู่ด้วย

พระมหาสุริยัน ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์ ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและฆราวาสคณะศิษย์ของพระธรรมรัตนาภรณ์ เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจ รวมถึงสงสัยว่าท่านทำผิดอะไรจึงถูกถอดถอน โดยที่ไม่มีผู้กล่าวหา ไม่มีการแจ้งความผิด ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวน และท่านไม่มีโอกาสชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นการสร้างความสงสัยแก่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และประชาชนผู้รักความเป็นธรรมว่าข่าวการถอดถอนเป็นความจริงหรือไม่ และผู้ใดหรือคณะกรรมการชุดใดเป็นผู้เสนอคำสั่งถอดถอน โดยมีชอบด้วยกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here