ปทุมธานี อนุทิน เปิดอาคาร รพ.ราชวิถี 2 รังสิต มุ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพิ่มการเข้าถึงบริการ ปชช.

1

ที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประทานเปิดอาคารโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) จ.ปทุมธานี  พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธรณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก และ ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาล ราชวิถี 2 (รังสิต) อย่างเป็นทางการ  เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน มุ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการ ผู้ป่วยนอกเต็มรูปแบบด้วย Smart OPD มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ และผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พร้อมติดตามการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ และระบบบริการผู้ป่วยนอก (RJ Smart OPD)

 ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ขยายบริการเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเสี่ยงการสูญเสียของผู้ป่วยอุบัติเหตุ ด้วยมาตรฐานบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้หลากหลายกลุ่มโรค รวมถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มะเร็งรักษาทุกที่ โดยยกระดับบริการเป็น Smart OPD เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของกรมการแพทย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

  ส่วน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธรณสุข กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี ข้อมูลปี 2562 มีประชากร 1,163,604 คน เฉพาะอำเภอธัญบุรีมีประชากร 2 1 2,308 คน การขยายบริการของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรมการแพทย์ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมนวัดกรรมด้านการแพทย์ที่หลากหลายมาจัดตั้งโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต ในจังหวัดปทุมธานี จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงให้ได้รับบริการรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น

    ทางด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาด 120 เตียง ให้บริการในเขดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 30 ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน เปิดให้บริการระยะแรกเดือนธันวาคม 2563 ปัจจุบันขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 4 ชั่วโมง แผนกผู้ป่วยนอกที่สมัย ใช้ระบบสารสนเทศการบริการ (SMART Hospital) ครบทุกสาขา เช่น ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ ออร์โธปีดิกส์ สูติ-นรีเวช จักษุ ทันตกรรมและห้องตรวจ กุมารเวช รักษาโรคเด็กทั่วไป อายุ 4 เดือน – 14 ปี

 นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัด 4 ห้อง รองรับเทคโนโลยีผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) รวมถึงมีระบบสนับสนุนบริการอื่น ๆ เช่น ระบบห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจเลือดและแสดงผลในระบบ เชื่อมต่อข้อมูลทั้ง โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ธนาคารเลือด มีคลังเลือดสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินบริการด้านเอกชเรย์, CT -Scan 443 เฟรมภาพ ช่วยลดระยะเวลาตรวจ และได้ภาพละเอียดคมชัดมากขึ้น ขณะที่แผนกผู้ป่วยใน ได้จัดสรรพื้นที่ให้โล่งโปร่ง ไม่แออัดและติดตั้งระบบอากาศให้อุณหภูมิเหมาะสำหรับการพักฟื้นและเกิดความสบายมากที่สุด มีห้อง Negative Pressure หรือห้องความดันลบ แยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายทางอากาศ โดยอนาคตจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here