ปทุมธานี อนุทินให้กำลังใจทีมแพทย์และ ผวจ.ประเดิมฉีดวัคซีนโควิดแข็มแรกของจังหวัด

3

ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และบุคลาการทางการแพทย์ให้การตอนรับ

จากการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปยังพื้นที่ทุกอำเภอ โดยตลาดพรพัฒน์แห่งนี้ เคยมีการระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวช่วงต้นปีพ.ศ.2564 จนมีคำสั่งปิดตลาด 14 วัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคและคัดกรองครั้งใหญ่ โดยครั้งนั้นมีการตรวจกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,578 ราย พบผู้ติดเชื้อ 46 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 45 ราย คนไทย 1 ราย ทั้งนี้ตลาดดังกล่าวได้เริ่มเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยการระบาดในครั้งใหม่นี้ สามารถตรวจจับได้หลังจากเปิดตลาดได้ 21 วัน ซึ่งจากการค้นหาผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 9-27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกจำนวนทั้งสิ้น 19,140 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 454 ราย อัตราการติดเชื้อร้อยละ 2.3 และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 60 ราย

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสรรพกำลัง ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค และจัดตั้งกองอำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ การระบาดได้แล้ว ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4,000 คน โดยกำหนดฉีดวัคซีนเข็มแรก ในกลุ่มเป้าหมายดังนี้

 1.บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของ รพ.ภาครัฐ มหาลัยและเอกชน จำนวน 1,500 คน

 2.เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้ง ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมดำเนินการในตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จำนวน 1,000 คน

 3.กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว จำนวน 1,000 คน

 4.ประชาชนผู้ค้า ในตลาดสุชาติและพรพัฒน์ จำนวน 500 คน

 ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้วางแผนการกระจายวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บนพื้นฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา โดยในวันนี้ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ถูกฉีดเข็มแรก จากนั้นเป็นการฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานเป็นด่านหน้าในการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here