ปทุมธานี สโมสรโรตารีรังสิตจัดโครงการบริจาคแว่นสายตาให้นักเรียนจำนวน 200 คน มูลค่า 90,000 บาท

1

พล.อ.ต.ธนะพัฒน์  ถึงสุข นายกสโมสรโรตารีรังสิต  ได้จัดประชุมเกี่ยวกับโครงการการบริจาคแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียน 2 โรงเรียนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี  จำนวน 200 คน มูลค่าแว่นสายตาโดยรวมประมาณ 90,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง  ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี จำนวน 100 คน และโรงเรียนวัดเทียนถวาย  ถ.ติวานนท์  ต.บ้านใหม่  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี จำนวน 100 คน ณ.โรงแรมธาราแกรนด์ ซ.รังสิต-นครนายก 14 ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และกำหนดการให้บริษัทผลิตแว่นเข้าวัดสายตาให้แก่นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนในวันที่ 28 กันยายน 2565 นี้ และได้เชิญ ดร.ชิระ  ถาวรธวัช เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกโรตารรังสิตในหัวข้อ ความเข้าใจผิดของคนไทยเรื่องเบาหวานเกี่ยวกับอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน  จากนั้นได้มอบประกาศสนีบัตรให้แก่วิทยากรพิเศษ

   จาการสอบถาม พล.อ.ต.ธนะพัฒน์  ถึงสุข นายกสโมสรโรตารีรังสิต  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้คือสโมสรโรตารีรังสิตนั้นคือเรื่องบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นธารณะกุศลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ปทุมธานีและครั้งนี้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสายตา และบริจาคแว่นสายตาแก่เด็กนักเรีนรทั้ง 2 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง  และโรงเรียนวัดเทียนถวาย โดยรวมจำนวน 200 คน ทางสโมสรติดต่อบริษัทผลิตเลนส์แว่นเข้าไปวัดสายตายเด็กนักเรียนในวันที่ 28 กันยายนนี้ และส่งมอบภายในเทอม2 ปีการศึกษา 2565  เบื้องต้นทางโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน มีการคัดกรองเด็กที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเพื่อรับแว่นสายตาในการบริจาคครั้งนี้  ส่วนค่าใช้จ่ายทางสมาชิกโรตารีรังสิตและเครือข่ายสโมสรนั้นช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือและประสานไปยังบริษัทผลิตแว่นสายตาเพื่อจะได้ราคาต้นทุนคุณภาพดีและถูกกว่าท้องตลาด  เพื่อให้เงินบริจาคในครั้งนี้ให้มีประโยนช์และคุณภาพมากที่สุด เพื่อเด็กนักเรียนทั้ง  200 คนที่ด้อยโอกาสทางสายตานั้นจะได้เรียนอย่างไม่มีอุปสรรคในการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้ดียิ่งขึ้น  เบื้องต้นสโมสรโรตารี กรุงเทพฯสยามนนทร์ ได้ร่วมบริจาคกรอบแว่นตา จำนวน 120 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 70,800 บาท

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here