ปทุมธานี สส.สละ ที่ดินสร้างศูนย์พักคอยช่วยเหลือผู้ติดโควิดก่อนส่งต่อเข้ารพ.

0

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมกับนายศุภชัย นพขำ สส.เขต2 ปทุมธานี นายสายัณ นพขำ นายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอเมืองปทุมธานี และจิตอาสา ร่วมเปิดศูนย์พักคอยตำบลบ้านกลาง

โดยที่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านกลางจะมีแพทย์จิตอาสาเข้ามาควบคุมดูแลทุกๆ 3 วันและจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองประจำอยู่ที่ศูนย์พักคอย ศูนย์พักคอยแห่งนี้จะมีผู้ป่วยโควิดครอบคลุมถึง 4 ตำบล คือ ตำบลบางพูด ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบ้านกลาง และตำบลสวนพริกไท รองรับได้ทั้งหมด 140 เตียง

ด้านนายศุภชัย นพขำ สส.เขต2 ปทุมธานี   กล่าวว่า ตอนแรกทางครอบครัวจะทำเป็นตลาดชุมชนตอนเช้าแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิดตอนนี้มันรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 63 สถานที่แห่งนี้ตนก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 63 ยังไม่ได้เปิดให้บริการพอมาเจอช่วงวิกฤตโควิดขนาดนี้ ตนเลยคิดแนวทางกับทางครอบครัวว่า พื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ เลยปรึกษากับทาง สสจ. ว่าจะทำเป็นสถานที่พักพิงหรือไม่ก็เป็นโรงพยาบาลสนาม แล้วทางจังหวัดและอำเภอก็ได้ลงมาดูก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดโปร่ง ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนเลยยกให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการและดูแล ซึ่งพื้นที่ในนี้ ทั้งหมดมี 35 ห้อง ห้องละ 4 เตียง จะมี 140-150 เตียง

ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ถ่ายภาพ วุฒิชัย จิตรชื่น รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here