ปทุมธานี สสจ.บอกรพ.สนามของภาคเอกได้รับมาตรฐานตามกรมควบคุมโรค

15

 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีตลาดสี่มุมเมืองมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นจำนวนมากและมีการสร้างโรงพยาบาลสนามในตลาดสี่มุมเมืองเพื่อรองรับผู้ป่วย

ด้านนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าประเด็นสำคัญตรงที่ว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลค่อนข้างกว้างมากไม่ใช่เป็นพื้นที่เฉพาะบางจุด บางจุด ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่วนบุคคลของเขาจะช่วยทางราชการในการควบคุมโรคให้เสร็จเรียบร้อย ในที่นี้เป็นการดำเนินการในหน่วยราชการเจ้าของพื้นที่เขามีการดำเนินปรับปรุงพื้นที่รองรับประชาชนที่ติดเชื้อให้มาอยู่ตรงจุดนี้เป็นเป็นการป้องกันโรคให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางราชการเห็นว่าการดำเนินการตรงจุดนี้ทำให้เราทำงานได้คล่องตัวง่ายขึ้นซึ่งทางภาคเอกชนยินดีที่จะปรับปรุงพื้นที่ให้และทางราชการก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินปรับปรุงในเรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการเป็นหลักและภาคเอกชนก็เข้ามาสนับสนุนดำเนินการให้และเป็นไปตามระเบียบของกรมประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานในที่แห่งนี้อยู่แล้ว

และกรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อได้เข้ามาดูพื้นที่แล้วและมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เป็นเป็นการควบคุมป้องกันโรค และเจ้าของพื้นที่ของภาคเอกชนก็มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในบริเวณแห่งนี้แล้ว ส่วนมากก็มีความเข้าใจและเห็นด้วยเพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์สงบทำการค้าขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และการดำเนินเรื่องนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างซึ่งเราก็ทำไปสอง-สามวันแล้ว และก็รองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี  ส่วนลักษณะบริเวณพื้นที่ได้มีผู้ป่วยติดเชื้อวัสโควิด19 เข้าไปอยู่แล้วข้างในก็เป็นพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปดูได้และโดยภาพรวมก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้ และผู้ที่เข้าไปอยู่ก็ไม่มีประเด็นข้อขัดข้องอะไร และเป็นพื้นที่กว้างสามารถผ่อนคลายได้และเขาที่จะสื่อสารกับเราก็ง่ายขึ้นโดยมีการจัดเป็นกลุ่มๆที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เข้าไปอยู่ตรงจุดนี้ ซึ่งในการดำเนินการเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคเอกชนก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและภาคราชการก็ควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้นและเชื้อไม่กระจายไปที่อื่นและอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นหลัก

และทางสสจ.จังหวัดปทุมธานี ก็ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ส่วนภาพที่เห็นอยู่นั้นอาจเป็นภาพที่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ป่วยเข้าไปอยู่แล้ว ส่วนที่สำคัญคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดปทุมธานีก็ดำเนินอนุมัติโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการทั้งหมดและเป็นไปตามกฏหมายทั้งหมด

ปทุมธานี สสจ.บอกรพ.สนามของภาคเอกได้รับมาตรฐานตามกรมควบคุมโรค อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

และขณะนี้ได้มีผู้ป่วยเข้าไปแล้วจำนวน 400 รายและจะขยายเพิ่มเป็น800 เตียงเราก็ทำการค้นหาเชิงรุกไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกได้รวดเร็วที่สุดและการดำเนินการหมดได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็ให้ทุกคนช่วยๆกัน ส่วนผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มคนงานต่างด้าวนั้นเป็นกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ แต่ถ้ามีอาการนี้ก็จะนำไปอีกที่หนึ่ง ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวถ้ามาที่โรงพยาบาลแล้วจะสื่อสารกันได้ยากแต่ถ้ามีการรวมกลุ่มกันจึงได้มีการรวมกลุ่มของคนงานต่างด้าวแต่เชื้อชาติและต้องมาหัวหน้ากลุ่ม และโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็เป็นที่พึ่งพอใจของแรงงานต่างด้าวจะได้ไปต้องเดินทางไปไกล

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here