ปทุมธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบสบอุกภัย

4

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โปรดให้นายวลภ ยุติธรรมรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 300 ชุด มอบให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีโดยมี พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์  รอง  ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายสมบรูณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของ อำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ รวม 2 อำเภอ 21 ตำบล 16 หมู่บ้าน 8 ชุมชน 5301 ครัวเรือน อำเภอสามโคก 11 ตำบล  36 หมู่บ้าน 3119 ครัวเรือน อำเภอเมืองปทุมธานี 10 ตำบล 15 หมู่บ้าน 8 ชุมชน 2182 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

นายวลภ ยุติธรรมรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงโปรดให้กระผม และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300  ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น ทรงห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัย และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มีขวัญและกำลังใจ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ยังได้ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่เดินทางมารับสิ่งของพระทานไม่ได้ซึ่งมีบ้านติดริมคลองและจำนวน 3 หลัง

ภาพ-ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา / ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here