ปทุมธานี สมาคมอบต.ตบเท้าเข้าพบ รมว.เกษตรฯดันพื้นที่ว่างเปล่าให้เกษตรกรทั่วประเทศใช้หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2

รศ.(พิเศษ)​วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่าด้วยสมาคมฯได้รับเรื่องจากเกษตรกรทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน ทางสมาคมฯจึงได้นำคณะเข้าพบ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรโดยทาง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ท่านได้มีการสั่งการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมมีแนวทางการสนับสนุนให้พื้นที่ว่างเปล่าของภาคเอกชนใช้เป็นพื้นที่ในการทำเกษตร โดยมีองค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงฯ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้แนวทางเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างอาหารปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่ว่างเปล่าของเอกชนนั้นมีจำนวนมากทางท้องถิ่นได้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มที่ แต่ก็มีเกษตรกรเทียมที่ปลูกกล้วยหรือปลูกอะไรต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งอีกหน่อยจะไม่ให้มีอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ ค.ร.ม.ต่อไปโดยทางสมาคมต้องขอขอบคุณท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เห็นความสำคัญของเกษตรกรระดับรากหญ้า  

อีกทั้งทางร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านได้มีการส่งเสริมให้ทุกตำบล มีแหล่งน้ำต้นทุนชุมชนเพื่อใช้เป็นการปลูกพืชระยะสั้น หรือใช้ในการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง โดยสร้างตำบลต้นแบบ 500 ตำบลเพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบครบวงจร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำชับหน่วยงานภายใต้สังกัด ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน อบต.ในพื้นที่ โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้มากทีสุด ทั้งนี้จังหวัดที่มีการนำร่องนโยบายแล้วคือ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดนั้นทางผู้ว่าราชการก็ได้รับแนวทางนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาด้วยแล้ว

ภาพ-ข่าว ณรงค์ศักดิ์ น้ำจันทร์ //รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here