ปทุมธานี สมาคมสภาสงเคราะห์ใจบุญช่วยประชาชนตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

36

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนโดย โครงการสลากการกุศล ลงพื้นที่มอบอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 300 กล่อง

 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ณ ชุมชนสวนผัก 13 และชุมชนหมู่ 8  เขตตลิ่งชัน โดยมี คุณสมบัติ  วัฒนไทย กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ คุณชูรินทร์  ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนมอบให้แก่ผู้นำชุมชน และคุณสมบัติ วัฒนไทย มอบชุดหม้ออินนาเมล พร้อมฝาปิด พิมพ์ลาย จำนวน 10 กล่อง(30ใบ) ให้แก่ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย ณ ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย

ภาพ-ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here