ปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ในสถานศึกษา

4

นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศภายในพิธีเปิดการอบรมฯ มีการมอบเกียรติบัตรและประดับเข็มแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ใกล่เกลี่ยในสถานศึกษา 11 แห่งจำนวนผู้เข้าอบรม 132 คน โดยมีนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบและประธานโครงการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน โครงการฯ

ในการนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุนธานี และนายไมตรี ญาณสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบฯ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา” นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้” นายเมทนี บุรณศิริ ผู้พิพากษาสมทบฯ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมกิจกรรมถาม-ตอบปัญหากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here