ปทุมธานี วัดพระธรรมกายเร่งเตรียมถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

5

วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย ได้เปิดเผยว่า ที่โรงครัว 71 ปีฯ อาสาสมัครฝ่ายโภชนาการ สำนักองค์ประธาน ได้ช่วยกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุงยังชีพ เตรียมนำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นในประเทศไทยที่ยังไม่คลี่คลาย ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จึงเร่งเตรียมถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ซึ่งจะทยอยนำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

 ทั้งนี้ผู้ที่อยากร่วมบุญสามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆ ตามช่องทางที่สะดวกมาที่พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปีฯ วัดพระธรรมกาย 23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  หรือ ร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7

https://donate.dkcmain.org สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ โทร 087-5185556, 080-6021215

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here