ปทุมธานี วัดพระธรรมกาย รับโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

12

พระมหาสุธรรม สุรตโน (ป.ธ.9, ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับโล่รางวัลของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมดีเด่น อันดับที่ 1 ของคณะสงฆ์หนกลาง จากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม  ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นประธาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้พระภิกษุผู้สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 12 รูป ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564  และ พ.ศ.2565 ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย และบาลีศึกษาได้เข้ารับมุทิตาและรับมอบทุนการศึกษาพร้อมพัดรองด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here