ปทุมธานี วัดพระธรรมกายประพันธ์บทภาษาบาลีพิเศษสวดถวายพระพรแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายประชวรในเร็ววัน

3

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า สหพันธ์มหาเปรียญ วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ  ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฎิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  โอกาสนี้ได้นำบทประพันธ์ภาษาบาลีซึ่งประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษในวาระดังกล่าว มาสาธยายสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหมั่นบำเพ็ญพระกรณียกิจที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ปวงชนชาวไทยอยู่เนืองนิตย์ ด้วยพระกำลังวิริยะอุตสาหะและพระปัญญาอันเป็นเลิศ ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง ทรงปฏิบัติพระองค์บำเพ็ญพระกุศลคุณความดีเป็นประจำในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

 ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอโปรดอำนวยผลประทานพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อุปัทวันตรายน้อยใหญ่อย่าได้กล้ำกราย เภทภัยพระอาการประชวรจงมลายหายเร็วพลัน ขอทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนยาวนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยดี พระฉวีวรรณผ่องใสไร้มลทิน ขอทรงหลุดพ้นจากสรรพเคราะห์ชั่วร้ายโดยเร็วพลัน สถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญธงชัยแห่งปวงชนชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ ฯ    

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในเวลา 19.00 น. ทุกวันพร้อมกันทั่วโลก ร่วมพิธี ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ หรือร่วมพิธีออนไลน์ ทาง www.gbnus.com และ zoom072.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here