ปทุมธานี ฤาษีเณร ช่วยสร้างบ้านให้คุณตาวัย85หลังที่อยู่เก่าทรุดโทรม

33

อาจารย์ฤาษีเณรธาตุพุทธคุณพร้อมทีมงานและนาย เฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ดร.ภาณุพงษ์ ศิริ ปลัดอาวุธโสอำเภอบางไทร ได้เดินทางจากอาศรมฤาษีเณรธาตุพุทธคุณ ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข 9 ปทุมธานี-บางประอิน ไปยัง บ้านเลขที่ 33/1 หมผู้ที่ 3 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำพิธีมอบบ้านให้นาย ทองดี กลมดี อายุ 85 ปี ในโครงการปันน้ำใจ ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิพลังพุทธคุณและอำเภอบางไทร เพื่อยกคุณภาพชีวิตโดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขค้น

โดยอาจารย์ฤาษีเณรธาตุพุทธคุณได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า โดยการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอ ส่วนข้าราชการและมูลนิธิพลังพุทธคุณที่มีฤาษีเณรเป็นประธาน ทั้งนี้ได้นำข้าวสารน้ำรวมทั้งของท่านนายอำเภอที่เตรียมมาเพื่อที่เราจะมามอบบ้านเพื่อมูลนิธิของเราจะได้มาปันสุขให้กับพ่อแม่พี่น้อง ไอ้ที่เราเห็นนี้คือบ้านที่ทีแรกมีแต่สังกะสีและอาจจะผุพังบ้าง ทางท่านนายอำเภอก็ติดต่อมาเมื่อเห็นก็สงสารจึงได้ซ่อมแซมสร้างเป็นบ้านหลังใหม่ และให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมว่าเราทำกันจริงๆยังไงก็ขอให้ท่านที่ได้รับชม ร่วมกันอนุโมทนาสาธุด้วยกัน

ส่วนนาย เฉลิมชัย สระบัว นายอำอำเภอบางไทรได้กล่าวขอบคุณทางอาจารย์ฤาษีเณร พลังพุทธคุณและมูลนิธิพลังพุทธคุณว่า การปรับปรุงซ่อมบ้านหลังนี้ก็เป็นไปในแนวทางของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยทางอำเภอบางไทรมุ่งเน้นที่ดำเนินการ ส่วนเรื่องการซ่อมแซมบ้านบ้านก็ไม่ได้มีเพียงส่วนราชการแต่ยังมีภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีความพร้อมควสมศรัทธาที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ ก็ได้ทางอาจารย์ฤาษีเณรและมูลนิธิพลังพุทธคุณและหลายๆฝ่ายร่วมกัน จนทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ขึ้น ผมในของส่วนราชการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ฤาษีเณรและมูลนิธิพลังพุทธคุณและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมกัน

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here