ปทุมธานี รองผบ.ตร.ทดสอบความรู้ความสามารถตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง

12

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิดติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้บฏิบัติงานด้านจราจร ของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ที่ ห้องประชุมอำเภอคลองหลวง โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชยุต มารยาตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.เศกสรรค์ บัวเรือง รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวนสภ.คลองหลวง และคณะ กต.ตร.สภ.คลองหลวง ให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิดติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.  กล่าวว่างานจราจรเป็นงานที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทางอำนวยความสะดวกจราจร เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น ให้ตำรวจจราจรทุกนายตั้งใจทำแบบทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะอธิบายกฎ ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นที่พึงพอใจของประชาชนให้จัดการทดสอบโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเผ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID19) ในพื้นที่รับผิดชอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ให้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว(VDO) ไว้ตลอด เพื่อความโปร่งใส และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมการจัดทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสอบ อย่าให้มีการทุจริตระหว่างการทดสอบให้เชิญผู้สังเกตการณ์ เช่น กต.ตร.ฯ มาร่วมสังเกตการณ์ทดสอบความรู้ด้านจราจรให้ผู้บังคับบัญชาจัดระบบสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจอย่างเหมาะสม และดูแลความเป็นอยู่สภาพการทำงานและเรื่องส่วนตัว หมั่นสอดส่องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here