ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ช่วยผู้ป่วยมีรายได้น้อยในโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียม 200 ข้อฟรี

9

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม 200 ข้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้มีรายได้น้อยมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม หรือข้อสะโพกเสื่อม โดยแพทย์พิจารณาจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ครบรอบ 34 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในปี 2564 โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นย้ำการสร้างและปลูกจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้เป็นที่พึ่งของประชาชน  ปัจจุบันโรคข้อเสื่อมนับว่าเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ และสร้างปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  โดยโรคข้อเสื่อมพบในตำแหน่งของข้อที่รับน้ำหนักมาก คือ ข้อเข่า และข้อสะโพกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า สำหรับโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม 200 ข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นโครงการที่ทาง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สปสช. ในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบาก หรือผู้มีรายได้น้อยในการที่จะเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของจิตอาสา มีทั้งอาจารย์แพทย์และพยาบาล ที่ดำเนินการต่าง ๆ นอกเวลาราชการในการที่จะอาสาช่วยเหลือดูแลรักษาประชาชน ซึ่งโครงการทั้งหมดเราได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สปสช. และอาจารย์แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยังได้เปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญกับโครงการนี้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองทุนเพื่อผู้ป่วยข้อเข่าข้อสะโพกยากไร้ ประกอบด้วย 1.ธนาคาร ทีเอ็มบีธนชาต ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) เลขบัญชี 050-2-00002-9 สาขาธรรมศาสตร์รังสิต 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์ เลขบัญชี 406-366258-6 สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 3. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขบัญชี 091-0-20188-8 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต (โปรดระบุในสลิปการโอนเงินว่า เพื่อกองทุนเพื่อผู้ป่วยข้อเข่าข้อสะโพกยากไร้) เราจะนำเงินบริจาคไปบริหารจัดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกฟรี จำนวน 200 ข้อในปีนี้ เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ 87 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเป็นการครบรอบ 34 ปี ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ หน่วยตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-926-9313 วันราชการ เวลา 13.00-15.00 น.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here