ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ครบรอบ85ปี ชวน ปชช.ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ผ่าตัดต้อกระจก และส่องกล้องทางเดินอาหารฟรี

6

รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยนายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี และรศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ผ่าตัดต้อกระจก และส่องกล้องทางเดินอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อผู้ยากไร้ในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ มีสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน 13 หลัก   มีรายได้ไม่เกินเดือนละ  20,000 บาทต่อครอบครัว   ผู้ที่มาคัดกรองแล้วพบว่ามีอาการข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อหัวไหล่เสื่อมจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม) ตามัว (ผ่าตัดต้อกระจก ) ปวดท้องจุดแน่นลิ้นปี่ กลืนลำบาก ท้องผูกท้องเสียเรื้อรัง (ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร)  จำนวนที่ให้บริการ ด้านละ 85 ราย โดยไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิ์  ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งอาจจะมีหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น  สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line@  ข้อเทียม : Line ID :  @85th-ortho-tuh  ต้อกระจก Line ID : @85th-eyetuh  ส่องกล้อง : Line ID : @85th-scopetuh รับสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าผู้ป่วยจะครบตามจำนวนที่กำหนด.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here