ปทุมธานี ภาคีเครือข่ายวัดประชารัฐสร้างสุขพร้อมใจสวดพระพุทธมนต์Online ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

8

ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมีเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนภาคีเครือข่ายของวัดที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom และ Facebook Live อย่างพร้อมเพรียง

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์และเชิญชวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนจากนี้ไป จะได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.”

สำหรับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งใน 14 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศศาสนา ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานโครงการฯ และมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน เป็นพื้นที่การเรียนรู้ การพัฒนาจิตใจและปัญญาของสังคม โดยมีพันธกิจ 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นรมณียสถาน 2) การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ 3) การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ 3-5-7-9 (3 พันธกิจ, 5 ส, 7 ขั้นตอนการทำงาน, 9 พื้นที่ภายในวัด) ปัจจุบันมีวัดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 18,900 กว่าวัด มีการมอบรางวัลให้กับวัดต่างๆ ที่เป็นต้นแบบ มีการอบรมเลขานุการแต่ละจังหวัดให้ร่วมติดตามประเมินผล จนนำไปสู่ภาพของความร่วมมือ ร่วมใจระหว่าง วัด ประชาชน และภาครัฐ มีการทำ BiG Cleanning Day ร่วมกัน ขยายไปสู่ชุมชน โรงเรียน อย่างมากมาย จนเรียกได้ว่า เกิดแนวทางสำคัญ คือ การสร้างวัดในใจคน ให้วัดสวยด้วยความสุข

ขอนิมนต์เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom ที่ลิงก์: zoom072.com/monk-zoom-60 หรือเข้ารหัส  Meeting id: 998 4407 9059  Passcode: 072 โดยพร้อมเพรียงกัน.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here