ปทุมธานี พ่อเมืองเปิดศาลาเจ้าพระยาปทุมธานีที่วัดโบสถ์ ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวรับปีใหม่

1

ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมเหล่าข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมเปิด “ศาลาเจ้าพระยาปทุมธานี” บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาท่าน้ำวัดโบสถ์ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำ รับเทศกาลปีใหม่      ภายในพิธีเปิดมี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี ( ธรรมยุต ) และคณะสงฆ์ภายในจังหวัดปทุมธานี ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมปล่อยปลาเบญจพันธุ์ จำนวน 30,000 ตัว      ด้าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดโบสถ์แห่งนี้ ทั้งทำเลที่ตั้ง ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีโบสถ์วิหาร ซึ่งเป็นควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งทางวัดได้สร้างพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี จึงได้เสนอโครงการพัฒนาวัดโบสถ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี) จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อพัฒนาวัดโบสถ์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 1. ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและอาหารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาทำบุญที่วัด  2. ลานจอดรถยนต์ และ  3. ศาลาริมน้ำแห่งนี้ ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า “ศาลาเจ้าพระยาปทุมธานี” คาดหวังว่า วัดโบสถ์แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของปทุมธานี ที่มีความสวยงาม และมากล้นด้วย ความศรัทธาของผู้คน ที่เดินทางมาสั่งสมบุญ อันจะช่วยหล่อหลอมคุณความดีและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับคนในปทุมธานีเพิ่มมากขึ้น     นอกจากนี้ ทางวัดโบสถ์ ยังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ และสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันที่ 31 ธันวาค 2562 เริ่มตั้งแต่ 19.00 น. มีปาฐกถาธรรม 21.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ เทวดานพเคราะห์ จนถึงเวลา 00.19 น. ประพรมน้ำมนต์ ทุกอย่างฟรี มีโรงทานอาหารน้ำดื่ม และแจกหนังสือสวดมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ในคืนนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here