ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมบุญทอดกฐินเทคอนกรีตฐานอุโบสถวัดสายสุวรรณ

106

ที่วัดสายสุวพรรณ ตั้งอยู่ถนนเลียบคลองแอล 3-4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2564 และพิธีเทคอนกรีตปิดฐานรากอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ประธานดำเนินงานก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานสงฆ์ มีคณะเจ้าภาพประธานกฐิน จำนวน 10 คณะ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้านักธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในบริเวณพิธีฯ และผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูม (Zoom) โดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานฯ ยังได้มีการถวายจดหมายจากสมเด็จวะนะสิริมหาเถโร สังฆนายก องค์ที่ 29 แห่งประเทศบังคลาเทศ เจ้าอาวาสวัดจันดาโกน ซาบอจอร์นีน เคนเดรีย พุทธวิหาร แคว้นจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ ซึ่งในจดหมายมีใจความตอนหนึ่งว่า “กระผมได้ยินข่าวของท่านอยู่เสมอ ในการอุทิศตนเพื่อเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ถือเป็นนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการเสริมสร้างความสามัคคีและศีลธรรมภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กระผมขอกราบถวายกำลังใจนี้ เพื่อสนับสนุนให้ท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาที่แท้จริงสืบไป”

 นอกจากนี้ ยังมีพิธีถวายรางวัลศานติปฏิมาแห่งโลก (Global Peace Symbol Award) จาก The Neeraja Universal Peace Foundation ประเทศอินเดีย แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 71 ปี (31 ตุลาคม พ.ศ.2564) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแด่บุคคลที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และเป็นบุคคลซึ่งอุทิศตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก ค่านิยมทางศีลธรรม สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ความร่วมมือทางศาสนา ความสามัคคีระหว่างประเทศ สื่อสาธารณะที่มีความรับผิดชอบ และการสถาปนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

สำหรับอุโบสถวัดสายสุวพรรณที่พุทธศาสนิกชนได้รวมศรัทธาทอดกฐินสามัคคีเพื่อดำเนินการก่อสร้างนี้ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ขนาดภายในโถงอุโบสถชั้น 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 33 เมตร รวมพื้นที่ระเบียง และลานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ กว้าง 42 เมตร ยาว 85.6 เมตร ส่วนชั้น 1 ใต้อุโบสถเป็นห้องปฏิบัติธรรม กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร เพดานสูง5 เมตร ชั้น 1 ของอุโบสถ มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแบบอเนกประสงค์ร่วม 1,500 ตารางเมตร ความสูงอุโบสถ 2 ชั้นรวม 24.8 เมตร สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ โดยตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศิลป์ เน้นหลักความแข็งแรง คงทน เรียบง่าย แต่สง่างาม รูปแบบหลังคาเป็นทรงจั่วโค้งซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งความคืบหน้าในการก่อสร้างปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเสารองรับโรงอุโบสถ

โดยสอบถามข้อมูลได้ที่พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โทร. 02-533-1120 ถึง 1 หรือร่วมทำบุญผ่านช่องทางโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วัดสายสุวพรรณ เลขที่บัญชี 028-716099-8.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here