ปทุมธานี ฝ่ายปกครองและสำนักพุทธเข้าตรวจสอบพระสงฆ์อาศัยหมู่บ้านหลับนอน

7

นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข  ปลัดอำเภออำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอธัญบุรี  พระปลัดบรรจง  และพระใบฎีกาสรชัย  พระวินยาธิการอำเภอธัญบุรี  และนายเดชา  ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง  ม.3 ต.บึงน้ำรักษ์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน อาศัยอยู่ที่ ม.3 ต.บึงน้ำรักษ์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และส่งภาพถ่ายมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินเข้าออกที่พักในหมู่บ้านแห่งนี้ประมาณเกือบ 2 ปี ทั้งๆที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีวัดหรือสำนักสงฆ์แต่อย่างใด

โดยสถานที่ดังกล่าวมีการสร้างคล้ายศาลา 1 หลัง และมีพระพุทธรูปขนาดความสูงประมาณ 2.5  เมตร ภายในศาลามีเต้นท์นอนกางอยู่หนึ่งหลังจึงขอตรวจสอบใบสุติบัตรทราบว่าเป็นของพระประสิทธิ์  ปภสสโร  โนนทะจักร  อายุ 58 ปี  22 พรรษา  เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย  อุปสมบทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542  วัดโพธ์ชัย ต.กุดกว้าง  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  ปัจจุบันสังกัด วัดสำราญหินราด  ต.กุดก้วาง  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นพระสงฆ์จริง  จึงนิมนต์ไปให้ถ้อยคำต่อ พระครูธัญรัตนากร  เจ้าอาวาสวัดขุมแก้ว เจ้าคณะตำบลลำผักกูด

ทางด้านพระปลัดบรรจง  วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) พระวินยาธิการ  กล่าวว่าเบื้องต้นอาตมาได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  รายงานมายังเจ้าคณะอำเภอธัญบุรี แจ้งให้พระวินยาธิการในเขตให้รับรู้รับทราบในกรณีที่พบเห็นบุคคลแต่งกายห่มใส่จีวร ลักษณะคล้ายพระและได้มีการออกไปบิณฑบาตในพื้นที่ต่างๆจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นพระที่บวชจาก อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น สังกัดปัจจุบันอยู่ที่วัดสำราญหินลาด อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  ซึ่งตามใบสุทธินั้นเป็นพระจริงถูกต้องซึ่งจากข้อมูลจากการที่ได้รับการร้องเรียนคือมีลักษณะของการบิณฑบาตนอกพื้นที่ที่ตนเองสังกัดอยู่กรณีของการบิณฑบาตก็คือด้วยการบิณฑบาตด้วยความไม่ถูกต้องและก็ไม่เหมาะสมกับสมณเพศการไปเรียกร้องหรือการไปพูดเชิญชวนให้โยมใส่บาตรในสิ่งที่พระต้องการก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย จากการตรวจสอบจึงให้ท่านกลับไปสังกัดเดิม  ว่าท่านเจ้าคณะไปแจ้งพฤติกรรมให้ท่านทราบมาทำแบบนี้ที่นี่ในต่างพื้นที่แล้วแต่ท่านเจ้าสังกัดจะพิจารณาก็แล้วแต่ท่าน

สอบถาม นางสาว นุชนาถ  ราชบาศรี อายุ 22 ปี  คนงานก่อสร้างและพักอาศัยในแคมป์     กล่าวว่าเป็นเวลา 1 ปี ก็ได้เห็นพระสงฆ์องค์นี้มาบิณฑบาตบ่อยครั้งแทบทุกวันมาตั้งแต่ช่วง 06.30 น.โดยประมาณและคนงานในแคมป์ก่อสร้างแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่บาตรเป็นเงินคนละ20-50 บาท เพราะว่าพระองค์นี้มาแต่เช้าและยังไม่มีใครได้หุงข้าวประกอบอาหาร   ถ้าชาวบ้านในแคมป์ไม่ใส่บาตรพระก็เหมือนยืนกดดันสักพักตนและชาบ้านก็อดไม่ไหวก็ต้องใส่บาตรด้วยเงินไป  มาช่วงหลังมาขอให้ตนซื้อเสื้อไหมพรมของพระ จีวร หมวกไหมพรม และอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นของใช้สร้อยของพระให้ ตนก็รู้สึกแปลกใจว่าพระองค์นี้เป็นพระจริงหรือไม่  ถ้าเป็นพระจริงทำไมให้ตนออกเงินซื้อของและนำมาถวาย  เพราะว่าอยู่ที่วัดก็น่าจะมีญาติโยมมาถวายแบบไม่ขาดอยู่แล้ว อีกอย่างตนก็ไม่เคยสอบถามว่าเป็นพระจากวัดใด  จากนั้นตนจึงไม่กล้าทำบุญอีกเลยเพราะหมดศรัทธาดูแล้วไม่น่าเชื่อถือและน่าจะไม่ใช่พระจริง   แต่ตนก็ยังเห็นพระองค์นี้มาที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้แทบทุกวัน

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here