ปทุมธานี ปวีณา พานักเรียน นรต. ปี3 ไปรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พานักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จำนวน 30 นาย ที่เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 12 ก.ย.66 ตามโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2566 ไปรับฟังการบรรยายให้ความรู้จาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อเรื่อง เศรษฐกิจภาคประชาชน ที่ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยรศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 ในเรื่องของเศรษฐกิจภาคประชาชน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 รับรู้ในเรื่องของระบบเศรษกิจภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องในโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุล เปิดเผยว่า การที่นำนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 ไปลงพื้นที่ ต่างๆ นักเรียน จะได้นำไปปรับใช้หลังเรียนจบการศึกษาและไปเป็นตำรวจรับใช้ประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here