ปทุมธานี ปลัดจังหวัดนำทีมตรวจร้านจำหน่ายสุรามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

5

นายดรณ์. สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  นายแพทย์ภุชงค์  ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รักษาการแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายเสริมวิทย์ สมบัติ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี  ว่าที่ร้อยตรี พิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองห้า  นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   กอ.รมน  เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี   ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายสุราในพื้นที่ตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายสุรา วันนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดหนัก และช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ จึงออกมาดูมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด มาตรวจและให้แนะนำควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโควิด19 ให้ได้ ซึ่งคาดว่าช่วงสงกรานต์โควิดอาจแพร่ระบาดมากขึ้น   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บอกว่าเศรษฐกิจก็ต้องเดินไปด้วยกัน ดังนั้นต้องให้คำแนะนำร้าน ควรทำอะไรให้ดีที่สุดในการให้ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่เสี่ยงในการติดเชื้อโควิดซึ่งก็ได้คำแนะนำทางร้านไปหลายเรื่อง

นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี    กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ร้านอาหารไม่ว่าจะจำหน่ายสุราหรือไม่จำหน่ายสุราเปิดได้แค่เวลาห้าทุ่ม ส่วนร้านที่สามารถที่จะจำหน่ายสุราได้ต้องผ่าน SHA Plus  หรือมาตรการทางสาธารณสุข ส่วนในเรื่อง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังไม่ให้มีการเปิดบริการ ให้สถานบริการเปิดเป็นร้านอาหารสามารถจำหน่ายอาหารได้ ถ้าจะจำหน่ายสุราจะต้องผ่านมาตรการ SHA Plus   ทางสาธารณสุข หลังจากวันนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจร้านวันเว้นหรือสัปดาห์ละครั้งช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

  ด้านนายแพทย์ภุชงค์  ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านจำหน่ายสุรา มีการจัดตามมาตรการข้อกำหนดของทางสาธารณสุขหรือไม่ ร้านอาหารที่ขออนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ทำตามหลักเกณฑ์ของทางจังหวัด SHA Plus    มีการจัดทำเว้นระยะห่างแต่ละโต๊ะ 2 เมตรกว่าตามที่ได้กำหนดไว้  ระยะห่างจากเวทีตามที่กำหนดไว้และมาตรการคัดกรองคนเข้าร้านตามที่กำหนดไว้ได้ตามมาตรฐาน

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here