ปทุมธานี ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังคงสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง

9

ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เช้านี้เปิดเครื่องเพื่อระบายน้ำเต็มระบบ 20 เครื่อง คอยสลับหมุนเวียน เนื่องจากเมื่อคืน มีฝนตกอย่างหนักตลอดทั้งคืน

ทำให้น้ำเอ่อล้นจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เข้าท่วมภายในชุมชนสะพานแดงและสะพานฟ้าของรังสิต รถเล็กไม่สามารถเข้าออกได้รวมทั้งถนนหลักมีรถติดอย่างหนักเพราะมีน้ำท่วมถนน อีกทั้งกรมชลกำลังติดตั้งเครืองสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 4 เครื่องโดยดูดผ่านประตูระบายน้ำเพื่อเร่งกำลังการสูบน้ำให้น้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างเร็วที่สุด

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here