ปทุมธานี ปชช.แห่ร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลสมบูรณ์มนูญผล 60 ปี เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่

7

ที่วัดดอนใหญ่ คลองแปด ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล สมบูรณ์มนูญผล อายุครบ 60 ปี 36 พรรษา พระครูปทุมศีลาภรณ์, ดร. (หลวงพ่อทรงเจริญ) เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ เจ้าคณะตำบลลำลูกกา โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ซึ่งเมื่อเวลา 10.39 น. มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 59 รูป ร่วมกันถวายพรพระ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ต่อมาได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเครื่องอาศัยของบรรพชิตเสร็จแล้ว กรวดน้ำรับพร

 จากนั้น เวลา 13.35 น.พระราชาคณะชั้นธรรม ชั้นราช ชั้นสามัญ พระมหาเปรียญ พระครูสัญญาบัตรระดับเจ้าคณะ อำเภอ เจ้าตำบล เจริญพระพุทธมนต์ในมงคลสูตรและ น้อมถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องไทยธรรมจตุปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต เสร็จแล้วกรวดน้ำรับพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธีที่สมบูรณ์

สำหรับ พระครูปทุมศีลาภรณ์, ดร. (หลวงพ่อทรงเจริญ) เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่ เจ้าคณะตำบลลำลูกกา เป็นพระนักพัฒนา แต่เดิมได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดอัยยิการาม ตำบลลำผักกูด เมื่อปี 2528 จากนั้น จบนักธรรมชั้นเอกเมื่อปี 2532 ต่อได้ในปี 2553 ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ต่อมาในปี 2554 จบหลักสูตรปริญญาโท วิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา (มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และในปี พ.ศ. 2558 จบหลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (ดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

โดย ปี 2535 ที่ พระครูปทุมศีลาภรณ์,ดร. หรือหลวงพ่อทรงเจริญ ได้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดดอนใหญ่ และความเป็นอยู่ของญาติโยมในเขตบุญก็มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนามาโดยลำดับ ที่ได้อาศัยหลักบริหาร 3 อย่าง คือ บริหารตน บริหารคน และบริหารวัด ของหลวงพ่อทรงเจริญ โดยแท้ แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่หลวงพ่อทรงเจริญพร้อมด้วย คณะกรรมการญาติโยมได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น โดยมีชื่อว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง” ที่มีความวิจิตรงดงาม ติดอันดับต้นๆ อุโบสถสวยที่สุดในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ใช้ปัจจัยในการก่อสร้างสิ้นไปแล้วถึง 80 ล้านบาท และยังมีรายละเอียดความงดงามที่ต้องเก็บอีกมาก นี้เป็นเป็นผลงานที่ผ่านมาอันเป็นที่ประจัก ซึ่งปัจจุบันหลวงพ่อทรงเจริญของเราก็มิได้หยุดนิ่งได้พัฒนาวัดในการจัดวัดให้เป็นสถานที่มณีรมย์ที่มีความร่มรื่น

เช่นการจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ จัดสวนตลอดถึงการให้บริการแก่ญาติโยมที่ได้เข้ามาสู่สถานลานบุญของวัดดอนใหญ่ นี้เป็นงานหลักปัจจุบัน และหลวงพ่อทรงเจริญก็มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมองถึงอนาคต ท่าน และคณะกรรมการวัด ได้รวบรวมญาติโยมสาธุชนคนใจบุญใจกุศล ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ อีกจำนวน 36ไร่ เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านเศษ เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) มีขนาดความยาว 99 เมตร 99 เซนติเมตร น้อมเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 เพื่อให้สิ่งที่เป็นมงคลนี้เชิดชูพระองค์พระผู้ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์ และจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นหลังเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป.

https://youtu.be/13e89LXUPLU

ภาพ-ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา / ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here