ปทุมธานี บิ๊กแจ๊สช่วยนักเรียน รร.ด้อยโอกาสหวังให้เด็กปทุมมีคุณภาพเท่า รร.ชั้นนำ (มีคลิป)

5

  ที่โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นักเรียนจำนวน  52 คน ได้เดินทางทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตึกลูกเต๋า) เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ชมนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำเสนอผ่านหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9    ด้านนางสาวงสุจินต์ ปลอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสภานที่โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง เป็นค่ายานพาหนะเป็นรถบัสเพื่อรับส่งนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยมาก ทางโรงเรียนจึงอยากขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบโอกาศให้เด็กนักเรียนโรงเรียนของเรา   ด้านพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง กล่าวว่า เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมานั้นจังหวัดปทุมธานีมีความเหลื่อมล่ำด้านการศึกษาเพราะขาดการเอาใจใส่ของผู้มีอำนาจ โดยการศึกษาต้องมีความเสมอภาพเท่าเทียมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ไม่ใช้ทำความเจริญได้เพียงแค่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง ตนเองมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันโรงเรียนและสถานศึกษาที่ขาดแคลน ขอให้ติดต่อหรือประสานมา หากเป็นไปได้จะพยายามให้โรงเรียนสถานศึกษาทุกระดับมีความเท่าเทียมกัน เด็กเยาวชนของจังหวัดปทุมธานีจะต้องมีคุณภาพเท่ากับนักเรียนชั้นนำของประเทศต่อไป.

ภาพ ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here