ปทุมธานี นายก อบต.คลองสาม ร่วมสร้างสันติภาพโลก กับ “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” รวมใจนั่งสมาธิ 1 ล้านคน

1

รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมกิจกรรมใน “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก” และร่วมนั่งสมาธิเนื่องในวันพระ ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 โดยทั้งคณะผู้บริหาร อบต.คลองสาม ครู และนักเรียน ร่วมกันสวมชุดในการทำกิจกรรมครั้งนี้

รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา กล่าวว่า “วันนี้ได้มาร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนา และทำกิจกรรมเนื่องในวันพระร่วมกับเด็กนักเรียน ผมเห็นถึงความน่ารักของเด็กซึ่งสามารถสร้างความสุขให้กับคนที่พบเห็น โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ปกครองของเด็ก ผมอยากให้ “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก” เกิดขึ้นในโรงเรียนทั่วประเทศ ผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เร่งเห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิ ควบคู่กับการเรียนศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน และนอกจากเด็ก เยาวชน การนั่งสมาธิก็มีประโยชน์ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้ว สามารถนำไปชักชวน เป็นต้นแบบแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ด้วย”

“ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ยังมีนโยบายในการจัดงานแถลงข่าว “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก” เพื่อเป็นต้นแบบในการร่วมสนับสนุนโครงการให้กับ อบต. 5,324 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งต้องเริ่มต้นจิตใจภายใน และแผ่ขยายความสงบนั่นสู่ภายนอก สันติภาพโลกจึงจะเกิดขึ้นได้” ท่าน รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างสันติภาพโลกกับ โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก “รวมใจทำสมาธิ 1 ล้านคน สร้างสันติภาพโลก” เพื่อร่วมสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records โดยส่งชื่อร่วมโครงการที่ www.meditationforpeace.net

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here