ปทุมธานี นายกแจ๊สห่วงตั้งรัฐบาลล่าช้า กระทบงบปี 67 และการแต่งตั้งข้าราชการ

2

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี  เป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า และมีแนวโน้มที่จะตั้งสำเร็จไม่ง่าย ยิ่งตั้งรัฐบาลช้าเท่าไร ยิ่งส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณท้องถิ่น และการแต่งตั้งข้าราชการใหม่หลังข้าราชการเก่าระดับสูงต้องเกษียณอายุราชการ

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผมเองในฐานะที่เราอยู่ในส่วนขององค์การของส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใคร ผมนามขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นยังไงก็ต้องมีผลต่อพี่น้องประชาชนหลายสิ่งหลายอย่าง งานของท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับรัฐบาลในโครงการต่างๆทั่งเล็กและใหญ่หลายอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นอาจมีปัญหาจากการตั่งรัฐบาลช้าและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ผมขอยกตัวอย่าง โครงการโมโนเรลของปทุมธานี เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเราเร่งด่วน ที่ต้องปักหลักให้ได้ จำเป็นต้องผ่าน ครม. ผ่านรัฐบาล ถ้าสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ปทุมธานี แต่ตอนนี้สภาพการจราจรปัจุบันติดขัดและแออัดไปหมด สวนสัตว์ผมถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นโครงการในพระราชดำริฯ เพราะล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านพระราชทานที่ดินมา 300 ไร่ ตรงบริเวณที่คลอง 6  ธัญบุรี แล้วตอนนี้สวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำลังจะเกิดที่นั่น

เพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ ๆ โครงการต่าง ๆ ท้องถิ่นต้องประสานกับรัฐบาล ตอนนี้ปัญหาการจราจรติดขัดไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นคูคต เส้นรังสิต-นครนายก เพราะ ฉะนั้นคนพี่น้องประชาชนถ้าในปี 2569 สัตว์ทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ แล้วปี 2570  ต้องสมบูรณ์ แต่เราไม่เตรียมพร้อมในการรองรับเส้นทางการจราจรให้พี่น้องประชาชน โมโนเรลยังไม่เกิด ยังไม่มีการปักหลัก ผมถามว่าถ้าเสร็จสิ้นแล้ว ใครจะมาเที่ยว พี่น้องทั่วประเทศจะไปเที่ยวไปดูสวนสัตว์ เดี๋ยวพาลูกหลานไปดูสวนสัตว์ ใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเฉะนั้นมันจึงเป็นโครงการที่จำเป็นต้องเร่งด่วน เพราะฉะนั้นคอยรัฐบาลใหม่อยู่ที่จะต้องประสานงานต่อเนื่อง อีกประเด็นที่อยากจะเรียน คือมันผูกพันในด้านของงบประมาณกลางที่จะมาสนับสนุนในส่วนของ อบจ. ต่าง ๆ เพราะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวที่จะเริ่มงบประมาณใหม่แล้ว ขณะนี้สิงหาคม และเดี๋ยวสิ้นสุดปีงบประมาณ 30 กันยายน สิ่งเหล่านี้ แผนต่าง ๆ ทาง อปท. ทุก ๆ ที่ เขาได้ดำเนินการเข้าแผนไว้หมดแล้ว แต่ถ้าจะชะลอกันแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ผ่านมา 3 เดือนแล้ว อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น

อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีกฎหมายหลายฉบับ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่พันอยู่กับองค์กรส่วนท้องถิ่น แล้วทางกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารงานกับพี่น้องประชาชน การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมันช้าไม่ได้หรอกครับ เราเห็นชัดเจนในกรณีสงครามโควิดที่เกิดขึ้นเห็นไหม มันเป็นเรื่องของชีวิตพี่น้องประชาชน แต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องขออนุมัติ อย่างมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจขององค์กรส่วนท้องถิ่นเรา ในการใช้เงินสะสม ใช้เงินต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการแก้ปัญหา อย่างเช่นที่แล้วมา ซื้อวัคซีน ทำไมองค์การส่วนท้องถิ่นเรามีบทบาท ต้องรีบแก้ปัญหา ขอฝากรัฐบาลใหม่ว่า ถ้าสมมุติว่าใครก็ตามเป็นรัฐบาล เราไม่สนใจหรอก ผมเองผมทำงานร่วมกับรัฐบาลทุกรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน แต่ขอให้ช่วยเร่งแก้กฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ยกเลิกบ้างแก้ไขบ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว อย่าไปหวงอำนาจไว้ ผลเสียมันตกกับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นอยากให้จัดตั้งให้เร็ว เพื่อให้มันจบ ได้มอบนโยบายลงมา ได้ทำงานร่วมกัน รัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าเป็น อบต. อบจ.และแม้แต่ ส.ส. ที่จะต้องมาทำงานร่วมกับท้องถิ่น แต่ถ้าเกิดว่ามันช้าไปแบบนี้      

นอกจากพี่น้องประชาชนบางครั้งเขาไม่เข้าใจหรอก ว่าทำไมมันแก้ปัญหาช้า โดยเฉพาะการแต่งตั้งข้าราชการที่กำลังจะตาม เพราะว่าเนี่ยเหลืออีกสิงหาคมแล้ว กันยายนก็หมดแล้ว ข้าราชการระดับสูงต้องเกษียณอายุอีกมากมาย ผมถามว่าในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมีเกษียณอายุราชการ แต่เมื่อรัฐบาลรักษาการตามมารยาท  รัฐบาลเก่าอย่าไปแต่งตั้ง มันต้องคอยให้รัฐบาลใหม่ที่เขากำลังจะแต่งตั้งขึ้นมา ผมไม่รู้หรอกใครจะเป็นรัฐบาล ให้เขามีส่วนแต่งตั้งวางตัว เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำลังจะปกครองประเทศต่อไปอีก 4  ปี นี้คือสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการ

แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเอารัฐบาลที่กำลังจะหมดอำนาจ ก็อยากจะแต่งตั้งไปก่อน มันต้องดูมารยาท เพราะฉะนั้นผมกำลังมองอย่างกรณี ผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน ในสัปดาห์ที่แล้ว ท่านนายกสมาคมองค์การ อบจ. นายกสมาคมองค์การส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งนายกคนเก่ากำลังจะเปลี่ยนแปลง กำลังจะเปลี่ยนแปลง กำลังจะหมดวาระใน 30  วันข้างหน้า ก็ต้องมีนายกสมาคม อบจ.คนใหม่ แต่นายกสมาคม อบจ.คนเก่าเสนอให้แต่งตั้งเลขานุการนายกสมาคมฯ ก่อนอันนี้ก็ผิดมารยาท อันนี้ผมถือว่าผิดมารยาท ต้องให้ได้ตัวนายกสมาคม อบจ.คนใหม่ 30 วันก่อน แล้วให้นายกฯ คนใหม่เขาพิจารณาแต่งตั้ง เลขาฯของเขา ที่จะทำงานร่วมกับเขา เพราะฉะนั้นมันกำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างแต่งตั้งข้าราชการ ด้วย จะหมดวาระใน 30 กันยายน เหลือเวลาอีกเดือนเสร็จ ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ในแต่งตั้งข้าราชการที่จะทำตามนโยบายรัฐบาล ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ฝากจะแต่งตั้งรัฐบาลกันยังไง รวมขั้วกันยังไง เราไม่รู้ เอา ในฐานะที่ผมเป็นนายก อบจ. ผมไม่ได้สนใจ แต่เราต้องทำงานต่อไปเดินหน้าต่อไป เพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกัน ผมก็ฝากให้รีบตั้งไป เถอะ ให้ได้จบ ๆ ไป แล้วเดินหน้าถ้าทำไม่ดี เดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาก็รู้เอง ฝ่ายใครเป็นฝ่ายค้านก็ขอให้ทำหน้าที่ฝ่าย ค้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here