ปทุมธานี นายกแจ๊สพาทีม สจ.ศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมนำความรู้กลับมาต่อยอดพัฒนาปทุม

5

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นายเสวก ประเสริฐสุข นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี , นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี นำทีมผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนและพนักงานศึกษาเรียนรู้งานในโครงการพัฒนาวิสันทัศน์ สมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยคณะทีมงาน อบจ.ปทุมธานีได้เดินทางศึกษาการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ที่เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานการจัดระบบดูแลสุนัขจรจัด ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้จัดอบรมเรื่องวิสัยทัศน์และเทคนิคการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยได้รับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นวิทยาการด้วยตัวเองนโยบายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้มีแนวการทำงานร่วมกันโดยให้ปฏิบัติตนของข้าราชการการเมืองทุกคนต้องทำงานด้วยกันกับข้าราชการประจำ ควรให้เกียรติข้าราชการประจำ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น และข้าราชการประจำสามารถนำความรู้ เชี่ยวชาญในกฎระเบียบมาประสานและต่อยอด นำนโยบายของผู้บริหารไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จากนั้นได้ไปศึกษาแนวทางการเกษตรที่พาโนราม่าฟาร์ม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ดูแลฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยในพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับเทศบาลกุดจิก นำโดย ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก ดำเนินการโครงการต้นแบบ เพื่อที่จะดำเนินการในอำเภอต่อ ๆ ไป ครั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินการ ทางเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ต้อนรับ รวมถึงถ่ายทอดข้อมูล รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง ท่านเองก็มีความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ก็ได้แนะแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ทางเราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาพัฒนาในจังหวัดของตนเองต่อไป

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ต้องขอบคุณ ท่านยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ส่ง รองนาย อบจ.มาดูแลในการเยี่ยมชมการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ซึ่งมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกได้ดำเนินการเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบ เนื่องจากที่ผ่านมาทาง อบจ.ปทุมธานี ไม่เคยมีกองสาธารณสุข เราได้ตั้งกองสาธารสุขขึ้นมาใหม่เราจึงต้องมาดูการดำเนินงานเพื่อที่เราจะนำไปพัฒนาของเราให้ดี และที่นี่ก็มีที่เดียวทำเป็นระบบ น้อยที่ที่จะทำแบบนี้ ผมถือว่าเป็นประโยชน์จึงได้นำทีมผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (สจ.)ทั้งจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาดูงานและกลับไปช่วยกันทำหน้าที่พัฒนา เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีผู้ป่วยติดเตียงถึง 30,000 คน ซึ่งที่เทศบาลกุดจิกมีโครงการดี ๆ ที่เราคิดไม่ถึงอย่าง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ซึ่งที่นี่เขาคิด เรายอมรับว่ามาวันนี้แล้วเกิดประโยชน์มาก ที่จะนำกลับไปพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวหน้าต่อไปให้ได้ ทางด้านพาโนราม่าฟาร์ม เมื่อเรามาเห็นแล้วก็ชื่นชมที่การเพราะเห็ดมีการสอน สาธิต จนสามารถเอากลับไปเป็นอาชีพได้ ผมมองว่าที่จังหวัดปทุมธานี นอกจาก ปิ่นฟ้าฟาร์ม แล้ว ยังมีอีกหลายที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต วันนี้เราได้พา สจ.ของอำเภอหนองเสือมา เนื่องจากอำเภอหนองเสือมีความเหมาะสมที่จะทำเป็นการท่องเที่ยวลักษณะนี้

 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาดูที่ พาโนราม่าฟาร์ม ต้องขอบคุณสถานที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เชิญเรามาด้วย ผมมองว่าเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะการทำปุ๋ยชีวภาพ และการเผาถ่านและอื่น ๆ อีกเยอะ ทางด้านเทศบาลนครรังสิตมีศูนย์พักพิงสุนัข เมื่อเราได้มาดูงานครั้งนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนำมูลสุนัข มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สามารถใช้น้ำหมักมาช่วย บำรุงพืชช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ เลขานุการนายก อบจ.ปทุมธานี. กล่าวว่า วันนี้ได้ศึกษาในเรื่องของการทำน้ำหมัก การเผาถ่านไร้ควัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับ สจ. ที่จะลงพื้นที่เพราะจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเยอะ สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเสริมสร้างอาชีพชาวบ้าน บอกต่อให้เขาได้พัฒนาต่อยอดไปได้

นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม กล่าวว่า พาโนราม่าฟาร์มเดิมที่เป็นสวนมะม่วงที่อยู่ติดถนน เราจึงมีความคิดที่จะทำโครงการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการทำเป็นฟาร์มเห็ดเชิงท่องเที่ยว ต่อมาผมได้อบรมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จากอาจารย์ยักษ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผมจึงได้ปรับพื้นที่ให้เป็นกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นได้พัฒนามาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมให้กับผู้เข้ารวมโครงการพัฒนาชุมชน ภายในศูนย์มีการเรียนรู้จำนวน 9 ฐาน 1.คนหัวเห็ด 2.คนรักแม่ธรณี 3.คนรักสุขภาพ 4.คนมีน้ำยา 5.คนเอาถ่าน 6.คนรักป่า 7.คนรักน้ำ 8.ทำปุ๋ยหมัก และ 9.คนรักแม่โพสพ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้จริง โดนใช้วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของแต่ละแห่ง หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ อย่างเช่น ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตที่ได้เข้ารับฟังและชมดูการทำปุ๋ยหมัก ท่านก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่านโดยจะนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยแจกให้ประชาชน ในช่วงโควิด-19 แบบนี้ การที่ประชาชนจะหันมาใช้กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะเป็นทางเลือกแล้วยังเป็นทางรอดสำหรับพวกเขาด้วย เพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนาน. ซึ่งผู้ที่ได้เข้ารับอบรมสามารถใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ดูสิ่งรอบตัวก็สามารถดำเนินชีวิตได้.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ. จ.ปทุมธานี.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here