ปทุมธานี นายกแจ๊สประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามโคกมุ่งพัฒนาเป็นโรงเรียนชั้นนำ

4

ที่หอประชุมโรงเรียนสามโคก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามโคก เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสวยงาม     โดยมี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามโคก ร่วมกับ พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว , นายกิจจา ชูประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามโคก , นายสำเนา แสงแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก , นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภา อบจ.ปทุมธานี , นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปทุมธานี , นายกัณฑ์อเนก ปุเรนเต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสามโคก บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม

และแสดงความคิดเห็นพัฒนาการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูที่ มีความรู้ดี ประพฤติดี และสอนดี เพื่อให้โรงเรียนเป็นแห่งการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทุกด้าน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสวยงาม และสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน และองค์กรภายนอก.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here