ปทุมธานี นายกนครรังสิตเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น

1

ที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวเปิดเผยว่า ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ระดับเทศบาลนคร” ประจำปี 2565 จาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 พร้อมกันนี้ นางสุนีย์ ศิริทิพย์สกุล สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต เข้ารับรางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร. เพื่อเป็นการย่องเชิดชูคุณความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ ความสามารถ และอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน และเป็นการยกย่องและเชิดชูความสำคัญของ อปพร.

ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาทุกท่าน ที่ทำเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งเราถึงได้รับรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ระดับเทศบาลนคร ประจำปี 2565 นี้ เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ รางวัลนี้แสดงให้เห็นความสามัคคี ของเรา เราจะ เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ร่วมกันเพื่อประชาชนครับ.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here