ปทุมธานี นอภ.คลองหลวงบูรณาการ5หน่วยงานตรวจสอบร้านเหล้าป้องกันเหตุ

3

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง พ.ต.ท.กวินเวชย์ วิริยะสิริภักดี รองผกก.ป.สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำคลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ได้บูรณาการออกตรวจสอบสถานบริการ และร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้และการห้ามจำหน่ายสุราในเขตโซนนิ่งใกล้มหาวิทยาลัย

 ด้านว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าวันนี้สืบเนื่องจากสถานบริการในเขต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เกิดเหตุไฟไหม้ทางผู้บังคับบัญชาแต่ล่ะพื้นที่ให้มีการกวดขันและควบคุมไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ซ้ำอีกจึงได้มีการบรูณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ออกตรวจตามมาตรป้องกันควบคุมอาคารสถานที่เรื่องความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย ช่วงทางการหนีไฟ ร่วมทั้งอุปกรณ์ป้องกันให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจากการตรวจสอบร้านแล้วก็ได้แนะนำถึงสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องก็ให้กับไปแก้ไข ในส่วนของร้านอาหารที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายสุราเพื่อป้องกันอาชญากรรมในด้านต่างๆ

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here