ปทุมธานี นอภ.คลองหลวงนำ อส.ช่วยซ่อมแซมบ้านให้ปชช.

4

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้เป็นประธานและกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 จังหวัดปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ด้านนายนิติชัย วิริยานนท์ กล่าวว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวงที่ 2 จังหวัดปทุมธานีในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งกองอาสารักษาดินแดน มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม โดยการรับสมัครจากราษฎรชาย-หญิง ที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายใต้สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันครบรอบ 68 ปี ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กับการทำหน้าที่ด้วยปณิธาน ที่แน่วแน่”ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ” ถือเป็นการทำงานของผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงสามารถปกป้องประเทศชาติได้เท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อถึงวันอาสารักษาดินแดนของทุกๆปีจะมีการร่วมรำลึกถึงเหล่าผู้เสียสละที่จากไปแล้วอำเภอคลองหลวง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย สลับซับซ้อนมาก จึงอยากให้สมาชิก อส. เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเรื่องภัยคุกคามต่างๆ การดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย และปัญหาภัยแทรกซ้อนทางสังคม การทำงานในพื้นที่จึงมีความสำคัญยิ่ง จะต้องทำหน้าที่อย่างจริงจัง ทุ่มเทและเสียสละ มีจิตใจเข้มแข็ง จะทำแบบเล่นๆ ไม่ได้ รวมทั้งขอให้สมาชิก อส. รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ รักษาเกียรติยศ เกียรติภูมิอย่างเคร่งครัด ต้องรู้และเข้าใจปัญหาที่ทำ สมาชิก อส.เป็นหน่วยกำลังที่สนับสนุนช่วยในการรบ เป็นกำลังกึ่งทหารสิ่งสำคัญยิ่งคือต้องมีวินัย จึงขอให้รักษาวินัยไว้เหนือสิ่งอื่นใด เพราะวินัยคือเกียรติภูมิคือศักดิ์ศรีของสมาชิก อส.

สำหรับสิ่งที่อยากจะฝากไว้เพื่อที่จะทำให้สมาชิก อส. ได้รับความน่าเชื่อถือ ได้รับเกียรตินั่นคือ เรื่องบุคลิกภาพของการเป็นหน่วยกำลัง คือการแต่งกาย เช่นทรงผมต้องตัดให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเคราเพราะหากวางตัวไม่เหมาะสมสังคมก็จะดูหมิ่น สมาชิกอส. ได้ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวง ที่ 2 ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ covid-19

 ซึ่งสมาชิก อส. เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนฝ่ายปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างดี และในวันนี้ทางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวง ทราบว่ามีบ้านเรือนประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยซ่อมแซมบ้านซึ่งเป็นบ้านเลขที่ 33/4ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ฝาบ้านชำรุดเสียหายจึงได้ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่เปลี่ยนฝาบ้านให้ใหม่ซึ่งนางสาวมาริสา ลูกจันทร์แป้น อายุ33ปี ได้กล่าวของคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือตนเองในวันนี้เพราะตนเองก็ยากจนและต้องเลี้ยงลูกอีก 3 คน พร้อมกันนี้จะสอนลูกในเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมอย่างที่ตนเองได้รับความช่วยเหลือในวันนี้

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here