ปทุมธานี ทล.จัดอบรมโครงการอาสาตร.ทล.เพื่อประชาชน

3

พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก. บก.ทล ได้เดินทางมาที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการจัดอบรมอาสาตำรวจทางหลวงเพื่อประชาชนโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมีพ.ต.ท.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.ส.ทล.1กก.1บก.ทล.และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาให้การต้อนรับพร้อมกับประชาชนที่เข้ารับการอบรมโครงการจัดอบรมอาสาตำรวจทางหลวงเพื่อประชาชนโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ

ด้านพ.ต.ท.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.ส.ทล.1กก.1บก.ทล. กล่าวว่าการจัดโครงการจัดอบรมอาสาตำรวจทางหลวงเพื่อประชาชนโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้เพื่อสร้างวินัยในด้านการจราจร และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ในสังคมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม และสร้างความเข้มแข็งของคนดีในสังคมผ่านเครือข่ายจิตอาสาจราจร เป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในการจัดอบรมจัดโครงการจัดอบรมอาสาตำรวจทางหลวงเพื่อประชาชนโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี มีประชาชนเข้าร่วม72 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้นำไปใช้และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here