ปทุมธานี ตลาดสี่มุมเมือง ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดแรงงานต่างด้าวพร้อมผู้ค้า7000คนเพื่อแบ่งเบาภาครัฐและอบจ.

43

ตลาดสี่มุมเมือง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4,000 โดส เพื่อฉีดให้แรงงานต่างด้าวจำนวน 2,000 คน หลังจากที่เป็นจุดคลัสเตอร์มีผู้ติดเชื้อจำนวน 1,700 คน ที่ผ่านมาได้ตั้งโรงพยาบาลสนามภายในตลาดเพื่อดูแลแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อจนปลอดจากเชื้อโควิด-19 จนปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยเหลือแล้ว ด้านบรรยากาศหน่วยฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ทางตลาดสี่มุมเมือง ได้จัดกลุ่มแรงงานต่างชาติเข้าคิวลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ในครั้งนี้

นางสาวปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการ ตลาดสี่มุมเมือง กล่าวว่า ที่ตลาดสี่มุมเมืองมีการตรวจเชิงรุกทุกอาทิตย์ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดและให้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาจนปัจจุบันตลาดสี่มุมเมืองเราปลอดจากเชื้อโควิด-19 แทบจะไม่พบเชื้อแล้ว ในส่วนของบุคลากรภายในตลาดและผู้ค้าประชาชนทั่วไปที่หมุนเวียนเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าประมาณ 40,000 คนต่อวัน  และแรงงานต่างด้าว 4,000 คนโดยที่ผ่านมาทางตลาดสีมุมเมืองได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีมีผู้ค้าคนไทยและแรงงานได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 5,000 คน

วันนี้ทางตลาดได้สนับสนุนค่าวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4,000 โดส เพื่อฉีดให้แรงงานต่างด้าวจำนวน 2,000 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรามีมาตรการที่จริงจังโดยให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ผู้ค้าทุกท่านต้องมีใบผลตรวจคัดกรองโชว์อยู่ที่ตัวทุกครั้ง ถ้าพบว่าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะต้องถูกปิดแผงค้าทันที รวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำทุกวันทุกเวลา ทั้งนี้ภายในตลาดมีอาคารสูงโปร่งอากาศถ่ายเทดี ถือว่าการติดเชื้อภายในตลาดเป็นไปได้น้อยมาก แต่จำนวนที่ติดเชื้อที่ผ่านมาพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกตลาดคือติดจากภายในที่พักอาศัย โดยการอยู่ด้วยกันหลายคนไม่ใส่หน้ากากอนามัย จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัคซีนตัวเลือกมาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ก็ขอเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านมาซื้อพืชผักและผลไม้ที่เกษตรกรส่งเข้ามาขาย  ได้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยจากการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อทำให้เศรษฐกิจเรากับมาให้เหมือนเดิมเร็วที่สุด ตลาดสี่มุมเมืองเราเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ลูกค้ามั่นใจเราทำเต็มที่เพื่อปกป้องทุกคนจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here