ปทุมธานี ตร.ภ.1พร้อมด้วยกระทรวงคมนาคมเปิดโครงการวินรถตู้สีขาว ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

4

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.จ.ปทุมธานี พ.ต.ต.ธนกฤต บุญเจริญ รอง ผบก.จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นายสุรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ท่ารถตู้และโดยสารต่างจังหวัด บริเวณริมถนนพหลดยธินขาออก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเปิดโครงการ “วินรถตู้สีขาว ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

 ด้านนายสุรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ผมมาลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค1 เพื่อสร้างระเบียบสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางบริเวณสถานีรถตู้โดยสารนั่งสาธารณะโดยเฉพราะอย่างยิ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมามีการทะเลาะกันเกิดความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นในในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดระเบียบของรถและจัดระเบียบของบุคคลเอง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ลือกันว่ามีมาเฟียและผู้มีอิทธิพลต่างๆและสารเสพติด ซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีลงดูด้วยตนเอง ซึ่งก็ไม่พบทั้งมาเฟียและกลุ่มของรถที่ใช้สารเสพติดและทางเราจะหมั่นตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงคมนาคมเอาจริงเอาจังในเรื่องการจัดระเบียบรถตู้นั่งสาธารณะและรถโดยสารทุกประเภท ซึ่งหากประชาชนพบเห็นตู้โดยสารขับประมาทหวาดเสียวให้โทรศัพท์แจ้งเบอร์โทร 1584 สายด่วนกระทรวงคมนาคม  

ด้านพล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 กล่าวว่าโครงการ “วินรถตู้สีขาว ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”ในทุกเขตพื้นที่ ในแต่ละวันมีประชาชน มาใช้บริการเป็นจำนวนมากสถานีขนส่งผู้โดยสารประเภทต่างๆ รวมทั้ง วินรถตู้สาธารณะ วินรถโดยสารประจำทาง ถือเป็นการเดินทางสัญจรของประชาชนโดยทั่วไป ในการเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้ เขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ มีวินรถตู้สาธารณะ และวินรถโดยสารประจำทาง ตั้งอยู่ในวิน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้หลากหลายเนื่องจากวินรถตู้สาธารณะและวินรถโดยสารประจำทาง มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ คือ ความสำคัญอันดับแรกที่ต้องตระหนัก วินรถโดยสารประจำทาง จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้ออาชญากรรมในลักษณะต่างๆ

เช่น การลักลอบเล่นการพนัน การมั่วสุมเสพสารเสพติด รวมถึง ไม่เป็นแหล่งรวมตัวของผู้มีอิทธิพลในลักษณะต่างๆ เช่น การข่มขู่คุกคาม เรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขนส่ง จังหวัด อำเภอ เทศบาล และ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ดูแลพื้นที่ต้องให้ความสำคัญ และ ร่วมมือกันปฏิบัติ ในการกำหนดกรอบ และแนวทางในการให้บริการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ดูแลวิน หรือ ดูแลพื้นที่ , ตัวผู้ขับขี่รถ ซึ่งจะต้องไม่เสพสารเสพติด หรือสิ่งมีนเมา รวมทั้ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทั่วไปในบริเวณวินรถ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปที่มาใช้บริการ มีความปลอดภัยในทุกๆด้าน และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในภาพรวม ต่อไป

เพื่อแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล รวมกลุ่ม รวมตัว เพื่อข่มขู่คุกคามผู้อื่น ในลักษณะต่างๆ หรือ รวมกลุ่มรวมตัวทำผิดกฎหมายบ้านเมือง เช่น ลักลอบเล่นการพนัน หรือ หลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้นธ วินรถโดยสารประจำทาง ทำให้พื้นที่ดังกล่าว มีความปลอดภัย ประชาชนทั่วไปที่เข้ามีความมั่นใจ และ สังคมโดยทั่วไปมีความสงบสุขเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ซับขี่รถโดยสารประจำทาง หรือ ขับขี่รถตู้ เสพสารเสพติดประเภทต่างๆ หรือ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หรือสิ่งของมึนเมา ระหว่างมาปฏิบัติงาน อันจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะต่างๆ ได้ทำให้วินรถตู้ หรือ วินรถโดยสารประจำทาง มีความปลอดภัย และ ห่างไกลปัญหายาเสพติด ประชาชนมั่นใจในการใช้บริการ สังคมในภาพรวม มีความสงบสุข เป้าหมาย และสถานที่ ของโครงการวินรถตู้โดยสารสาธารณะ และ วินรถโดยสารประจำทาง ทุกวินที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นั้น ผู้ขับขี่ทุกคน ได้รับการสุมตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด โดยสารเสพติด ( เมทแอมเฟตามีน ) ชนิดตลับ ก่อนจะถูกคัดกรองผู้เสพสารเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามกฎหมาย หรือดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here