ปทุมธานี ชาวบ้านสองฝั่งคลองพระอุดม ร้องเรียน ปัญหาผักตบชวา

2

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตามที่ชาวบ้านสองฝั่งคลองพระอุดม ร้องเรียน ว่ามีผักตบชวาและวัชพืชขึ้น เต็มคลอง มีระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรในพื้นที่สองฝั่งคลองพระอุดม หรือ 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลคูบางหลวง (ริมคลองด้านฝั่งตะวันออก) ตำบลคูขวาง (ริมคลองด้านฝั่งตะวันตก) จึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ซึ่งคลองนี้ ซึ่งประชาชน ได้รับผลกระทบจากการดำรงชีวิตประจำวัน ด้วยพื้นที่คลองพระอุดม ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำทางการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร จึงนำปัญหานี้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

ภาพ/ข่าว -ทีมข่าว จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here