ปทุมธานี คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

5

 พระครูวิจิตรอาภากร  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ  เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง อุบาสก อุบาสิกา เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  มีนายวัลลภ สนแก้ว ปลัดอำเภอคลองหลวง ผู้แทนนายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ภายในงานประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ  คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ต่อด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์  อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลฯ  จากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีกำหนดจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ และจัดต่อเนื่องตลอด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญกุศลอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here