ปทุมธานี คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหาร 5,600 ชุด สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มทร.ธัญบุรี

20

พระมหานพพร ปุญฺญชโย รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง นำโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษย์ยานุศิษย์ ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 5,600 กล่อง แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากการติดเชื้อดควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนในการรับมอบ

“ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นั้นการดูแลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานียังเป็นส่วนสำคัญที่ให้การสนับสนุนทั้งทางกายภาพคือสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันไวรัส และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในหลายโอกาส และทางจิตใจคือได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์และนั่งสมาธิแผ่เมตตาเพื่อเสริมสร้างสติและให้ขวัญกำลังใจกับประชาชนมาอย่างตลอดต่อเนื่องอีกด้วย” พระมหานพพรกล่าว

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “สำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ฯ มอบแล้วประกอบด้วย ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันไวรัส 21,000 ชุด กล้องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด เสื้อคลุมบุคลากรทางการแพทย์ 1,300 ชุด ถุงมือ 1,000 คู่ ถุงเท้า 600 คู่  แว่นครอบตา 50 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ 41,544 ขวด ถังพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า 2 ชุด แท่นจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ 230 แท่น แอลกอฮอล์บรรจุขวด 5,475 ขวด แอลกอฮอล์เจล 457 ลิตร แอลกอฮอล์เหลว 2,182 ลิตร Face Shield 2,964 ชิ้น หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า 40,000 ชิ้น รวมมูลค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งสิ้น 10,300,000 บาท”

ภาพ-ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here