ปทุมธานี ข้าราชการ ปชช.ร่วมใจพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบรอบ207ปีจังหวัดปทุมเชิญชวนร่วมทำบุญซ่อมแซม

6

ที่ศาลหลักเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พ่อค้า , ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันประกอบพิธีสักการะพระปทุมธรรมราช และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี    

โดยประธานในพิธีได้ถวายพวงมาลัยและกราบสักการะพระปทุมธรรมราช พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี จากนั้นหัวหน้าพราหมณ์ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์ อ่านโองการบูชาศาลหลักเมือง ถวายเครื่องสังเวย เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้ปกปักษ์คุ้มครองเมืองปทุมธานี ให้มารับเครื่องสังเวย พร้อมกับโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ตั้งจิตอธิษฐานขอพร และทำพิธีผูกผ้าแพรสามสี และคล้องมาลัยหลักเมือง ซึ่งพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองปทุมธานีครั้งนี้ครบรอบ 207 ปี ของการพระราชทานนามเมืองปทุมธานีและครบรอบ 44 ปีศาลหลักเมืองอีกด้วย  ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่และดีงามของชาวปทุมธานี ให้สืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคกเป็นเมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ ปัจจุบันศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี มีผู้คนมากราบไหว้บูชากันอยู่มิได้ขาด นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวปทุมธานี ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันให้แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย

ปัจจุบันศาลหลักเมืองมีอายุมายาวนานกว่า 44 ปี บางส่วนเริ่มชำรุด จึงได้มีโครงการบูรณะศาลหลักเมืองเพื่อความสง่างาม จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี สามารถบริจาคสมทบทุนคนละ 1 บาท หรือตามกำลังศรัทธาเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม 2565 หรือบริจาคโดยตรงที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี (กลุ่มงานเงินและบัญชี) ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หรือบัญชีเงินฝากธนาครกรุงไทย สาขาปทุมธานี ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 110-0-59220-2 ชื่อบัญชี ทุนบูรณะศาลหลักเมืองปทุมธานี ประจำปี 2565 และขอความร่วมมือแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมยอดเงินบริจาคมายังที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ทางโทรสาร(Fax) 02-581-5572

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here