ปทุมธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมติวเข้มนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

8

ที่ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จัดสัมมนานวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร ครั้งที่ 50 ขึ้น มีนายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร ซึ่งมี นายสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด นางสาวอุดมรัตน์ วุฒิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 พร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คนให้การต้อนรับ

 สำหรับการสัมมนาหลักสูตร นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร ครั้งที่ 50 ในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตสินค้าทางการเกษตรออกเป็นจำนวนมากทั้งในรูปผลิตภัณฑ์สดและผลิตภัณฑ์แห้ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอีกวิธีหนึ่ง เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศได้ยกระดับพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนประเทศ สู่ Thailand 4.0 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ IC ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น และนำแนวคิดการจัดตั้งของศูนย์ IC ส่วนกลาง มาปรับให้เข้ากับสภาพศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในภาคธุรกิจ SME ซึ่งจะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้มีความรู้ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อไปพัฒนาในองค์กรต่อไป

โดยศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้สมาคมเครื่องจักรกลไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับสะกัดอาหาร ยา สมุนไพร แล เคมีภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องอบทำผงแห้งอเนกประสงค์ Spray Dryer เป็นเครื่องที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวให้เป็นผงแห้ง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายเป็นละอองฝอยในถังอบลมร้อน เมื่อละอองฝอยได้รับความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นผงแห้ง ใช้ในการผลิต อาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ เช่น นมผง ,มะนาวผง ,ขิงผง ,แป้งผง ,อาหารเสริม ,สมุนไพรและบริษัทยังได้รับรางวัล Best of the best technology award 2007 อีกด้วย.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here