ปทุมธานีพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

4

ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ที่ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานได้มีนายประวิทย์ มนัสปัญญากุล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ที่ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจำนวนมาก    ด้านว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง กล่าวว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนเป็นโครงการที่มุ่งสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งกำลังแพร่ระบาดในสังคมไทยและทวีความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆ โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นกองทุนขวัญถุงให้ อยู่ในชุมชนหมู่บ้านที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว ของคนไทย เรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here