ปทุมธานีคณะสงฆ์ปทุมร่วมวัดพระธรรมกายสนับสนุนอาหารแห้ง-แอลกอฮอล์ สมทบ รพ.สนาม

10

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันมอบอาหารแห้ง เครื่องดื่ม นมกล่อง และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ สมทบสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ และชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ได้ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 5,000 ถ้วย และสเปรย์แอลกฮอล์สำหรับล้างมือ แบบพกพา จำนวน 1,000 ขวด เพื่อร่วมดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ณ โรงพยาบาลสนามต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ เป็นผู้รับมอบฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ต่อด้วยในเวลา 11.00 น. ได้ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถ้วย และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 600 ลิตร ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จากนั้น ด้ส่งมอบอาหารแห้ง เครื่องดื่ม และนมกล่อง ให้กับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากคุณเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะ เป็นผู้รับมอบฯ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “สำหรับการมอบอาหารแห้ง เครื่องดื่ม นมกล่อง และแอลกฮอล์สำหรับล้างมือ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระดำริ ให้คณะสงฆ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้วยห่วงใยช่วยเหลือประชาชน อันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งกำลังใจถึงคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละสรรพกำลัง เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน” 

ภาพ-ข่าว อนันต์  วิจิตรประชา / ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here