ปชส.พังงา จัดเสวนา “มองอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพังงา หลังสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2566”

1

 ที่ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเสวนา “มองอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพังงา หลังสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2566” โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด มี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร, นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาตจังหวัดพังงา, นางทัศนียาพร ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวนประมาณ 80 คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนวนโยบายของจังหวัดพังงาในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดพังงา เผชิญความท้าทายในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสภาพสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงาอยู่สม่ำเสมอ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) การท่องเที่ยวข้องจังหวัดพังงา อยู่ในขั้นการฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ในปี 2564 มีจำนวนลดลงจากปี 2563 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้จากชาวต่างชาติลดลง

ในส่วนของการดำเนินการทางด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการส่งเสริมภาคการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดพังงา ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ได้ดำเนินการภายใต้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้พี่น้องประชนชนชาวจังหวัดพังงามีความสุข ตามแนวทางการพัฒนา “ พังงาผาสุก” ขับเคลื่อนพังงาสู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยหลักการ 4 สุข คือ สุขจากเศรษฐกิจดี สุขจากสังคมดี สุขจากสุขภาพดี และสุขจากสิ่งแวดล้อมดี การขับเคลื่อนตามหลักการ 4 สุข แต่ละด้านจะสอดรับซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ให้ประชาชนจังหวัดพังงา มีสุขภาพดี สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สำหรับเวทีเสวนา “มองอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพังงา หลังสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2566” ได้รับเกียรติจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา, นางสาวกิตติยา สุปันตี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา และนายอโนทัย งานดี ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ผู้สื่อข่าวอาวุโสตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดพังงา ร่วมเสวนา

ส.ปชส.พังงา :ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here