ปชช แต่งชุดคาวบอยแห่ร่วม งานคาวบอยไนท์ อ.ตากฟ้า เป็นจำนวนมาก

24

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์” ครั้งที่ 9  โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า กล่าวต้อนรับ และ พล.อ.ท. ชัยศรี อักษรศรี  ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าววัตถุประสงค์  งานรวมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 และได้จัดติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งเดิมครั้งที่ 1-6 ใช้พื้นที่จัดงานในเขตเทศบาลเมืองตากฟ้า และเมื่อปี 2560 ด้วยเหตุเพื่อความเหมาะสมหลายประการคณะกรรมการการจัดงานฯ จึงได้พิจารณาย้ายการจัดงานออกจากเมืองสู่ชนบทและได้เลือกพื้นที่บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านซับตะเคียน ต.สุขสำราญ เชิงเขาพุชงโคแห่งนี้ เป็นสถานที่จัดงานครั้งที่ 7และ8 ซึ่งทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา เริ่มมีกระแสการตอบรับจากภาครัฐลงมาในพื้นที่ที่เพื่อพัฒนาชุมชน ในทุกมิติของการท่องเที่ยวเชิง “วิถีเกษตรกรรม” ที่กำลังตื่นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และในอนาคตคาดหวังได้ว่าการพัฒนาของภารรัฐดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะช่วยผลักดันให้ชุมชนได้ตื่นรู้ในการปรับตัว เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่นักเดินทางท่องเที่ยวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในที่สุด คณะกรรมการจัดงานและชาวตากฟ้าทุกคน จะยังคงยืนยันที่จะสืบสานวัฒนธรรม “การแบ่งปัน” ผ่านภาพลักษณ์ของ “คาวบอย” ด้วยการปลุกพลังความ “รักสามัคคี” ของทุกชุมชนให้พร้อมที่จะ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อร่วมกันดูแลท้องถิ่นและสืบทอดงาน “รวมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์” ให้เป็นประเพณีของท้องถิ่นตลอดไป ภายในงานมีวงดนตรีมาขับกล่อมเสียงเพลงให้ฟัง และมีบูธอาหารจากหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน กว่า 90 บูธ นำอาหารมาให้ประประชาชนที่มาร่วมงานได้กินฟรี

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here