ปกครอง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญฯติดตาม ความมาตรฐาน อาหาร การกิน ให้กับ นร.ในพื้นที่

16

นายสืบสาย  ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ ได้มอบหมายให้นายรณชัย ราชมณี ท้องถิ่นอำเภอทองผาภูมิ เป็นตัวแทนคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหาร กลางวัน และอาหารเสริม(นม) ได้ออกตรวจติดตามงานตามโครงการดังกล่าวในเขตตำบลสหกรณ์นิคม ณโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว/โรงเรียนบ้านดินโส/ศพด.บ้านสหกรณ์นิคม/ศพด.บ้านสะพานลาว พบว่าทุกแห่งมีอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพียงพอสำหรับเด็กทุกคน

ภาพ-ข่าว สุขนิพล​ เหลือง​พฤกษชาติ​ กาญจนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here