บ่อน้ำทิพย์(บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์) พญานาค วัดโบราณ กว่า500ปี กลางทุ่งนา (พะเยา)

12

ที่สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เลขที่ 74 ม. 6 บ้านห้วยลึก ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดโบราณที่มีบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำพญานาค เก่าแก่มีอายุกว่า500 ปี เป็นแดนอาถรรพ์ รกร้างว่างเปล่า อยู่กลางทุ่งนา มา ตั้งแต่อดีตกาล จนกระทั่งปี 2559พระเกรียงไกร สิสุทธิญาโณ(ครูบาหวัง) ผู้ดูแล สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยลึก ทั้งในและนอกตำบลตุ่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำการฟื้นฟูบูรณะ ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี ได้ก่อสร้างวิหาร,เจดีย์ พระประธาน อาคาร ขึ้นมา จนเป็นวัด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และได้ใช้ชื่อ วัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่ได้ค้นพบตำนานในใบลานและศิลาจารึกว่าวัดแห่งนี้เดิมทีชื่อวัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าพญาสี่หมื่น ในสมัยก่อน ผู้ปกครองเมืองพะเยา โดยมีพระพรมเสน เป็นเจ้าอาวาส จึงได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อ สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เพราะในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัด เนื่องจากเริ่มมีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ แห่งนี้ในอดีตชาวบ้านไม่กล้าเข้ามา ภายในบริเวณอาณาเขตบริเวณ วัด แห่งนี้เพราะตามเชื่อว่ามีอาถรรพ์ เมื่อเข้ามาแล้วจะเจออะไรแปลกๆ จึงพากันกลัว ไม่กล้าเข้ามา นอกจากจะมาตักน้ำบ่อที่มีเพียงบ่อเดียวที่ไม่เคยแห้งไปดื่มกินและรักษาโรค ในวัดร้างแห่งนี้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำ ทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ มาจนถึงปัจจุบัน เพราะคนเป็นโรคเมื่อดื่มกินก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และก็ยังใช้ดื่มกิน จนถึงปัจจุบันนี้ พระ เกรียงไกร สิสุทธิญาโณ กล่าวว่า บ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์ที่วัดแห่งนี้ ตามที่ชาวบ้านบอกว่าในสมัยก่อน เป็นวัดเก่าแก่ มีพระหลวงปู่พรหมเสน มาสร้างไว้ มีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้าน นำไปดื่มกิน ทั้งยัง สามารถทำการรักษาโรคแม้แต่คนหลังโกงเป็นโรคต่างๆ ดื่มกินแล้วหายจน เป็นที่เล่าขานล่ำลือไปทั่ว ก่อนจะพบบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อาตมาและชาวบ้านได้ทำการขุดเสาตอม่อเพื่อจะสร้างฐานพระเจดีย์ขึ้นก็ได้พบบ่อน้ำบ่อหนึ่ง เมื่อขุดแล้วมีน้ำ ขังซึ่งแปลกกว่าบ่อดินอื่นๆที่ขุดแล้วไม่มีน้ำ ชาวบ้านชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษา ตั้งแต่โบราณ จึงได้ทำการปรับปรุงบ่อ สร้างเจดีย์ครอบไว้ และต่อท่อน้ำให้น้ำไหล มาไว้อีกบ่อโดยผ่านเข้าเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ดื่มกินน้ำจากบ่อน้ำทิพย์

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here