บุรีรัมย์โมเดล ปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์

4

หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีระกูล เปิดโครงการบุรีรัมย์โมเดล ที่อุทยานดอกไม้เพลาเพลิน อ.คูเมือง บรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชา เพื่อผลิตเป็นน้ำมันกัญชาไปใช้กับผู้ป่วยที่ร.พ.คูเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here