บวงสรวงขอพรหลวงปูทวดพญาภุชงค์และพระแม่คงคาให้ชาวกระบี่แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและไวรัสโควิด 19

6

 ที่ริมเขื่อนลานพระอาทิตย์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการพนักงาน ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาขอพรรูปหล่อเหมือนหลวงปูทวดวัดช้างให้ พิธีบวงสรวงบูชาขอพรพญาภุชงค์นาคราช พิธีบวงสรวงเบิดเนตรและขอพรนาคนาคาและนาคนาคี และพิธีบวงสรวงขอพรพระแม่คงคา ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ขวัญ  จิตตธมโม เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำขนมโค อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดจนปกป้องป้องกันภัยทุกชนิด ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีขวัญกำลังใจรวมเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานให้กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆมากว้างกั้นในการบริหารจัดการและการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ให้มีความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆขึ้นไป

รวมถึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ทุกคน และผู้ที่เดินทางมาประกอบกิจการในจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเร็ว ทั้งให้จังหวัดกระบี่มีการเปิดให้บริหารด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยด่วน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดกระบี่ และให้ชาวกระบี่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งๆขึ้นไป ในช่วงวิกฤติโรคไวรัสโควิด 19

 พิธีบวงสรวงบูชาขอพรประจำปี 2564 ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวจังหวัดกระบี่ ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพราะประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน จะต้องทำพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตกทอดกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกระบี่ตลอดไป

ภาพ-ข่าว ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง จ.กระบี่///รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here